က်ေနာ့္ေစတနာနဲ႔ဆႏၵ

မဂၤလာပါခင္ဗ်ား . . . က်ေနာ္ AutoCAD နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈေလးေတြ လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက ျဖစ္ႏိုင္ရင္ CAD Software ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ ဗဟုသုတေလးေတြ၊ အေတြ႕အႀကံဳေလးေတြ ေ၀မွ်ေစခ်င္တာပါ။ က်ေနာ့္မွာ ရိွတာကေတာ့ AutoCAD အေတြ႕အၾကံဳေတြပါ။ မိတ္ေဆြတို႔ သိခ်င္တာ၊ ေမးခ်င္တာေလးေတြရိွရင္ က်ေနာ္သိတာ၊ တတ္တာေလးေတြကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ အေၾကာင္းျပန္တာ ေနာက္က်ရင္ေတာ့ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ AutoCAD နဲ႔အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအေပါင္းအတြက္ က်ေနာ္တတ္ႏိုင္တာေလးကို ျဖည့္ဆည္း ေပးခ်င္တာပါ။ ေနာင္ကိုလဲ AutoCAD နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္ခန္းစာေလးေတြ၊ ေဆာင္းပါးေလးေတြ၊ AutoCAD eBooks ေတြ၊ Engineering eBooks ေတြ ကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ တင္ေပးသြားပါ့မယ္ . . .

ေလးစားစြာျဖင့္
WISE GUY
(wiseguy.edu@gmail.com)

Saturday, June 5, 2010

AutoCAD 2011 System Requirements
AutoCAD 2011 and AutoCAD LT 2011 နဲ႔အတူ အျခားေသာ 2011 Family Software အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကို Autodesk က March 25, 2010 မွာ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ထံုးစံအတိုင္းပဲ ေရွ႕က Version ေတာင္ ေၾကလည္ေအာင္ မသိေသးဘူး။ လုပ္ခ်လိုက္ျပန္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဂမူးရႈးထိုးနဲ႔ပဲ တရြတ္တိုက္လိုက္ရအုန္းမွာပါပဲေလ။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္ေတြ႕သမွ်၊ သိသမွ်ေလးေတြ မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္ . . . ။

AutoCAD 2011 System Requirements
Not much in terms of the hardware needs of AutoCAD 2011 has changed over the past few releases other than supported Operating Systems.
For 32-bit
• Microsoft® Windows® 7 Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium, Microsoft® Windows Vista® Enterprise, Business, Ultimate or Home Premium (SP1 or later) or Microsoft® Windows® XP Professional or Home edition (SP2 or later)
• For Windows Vista or Windows 7: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® dual-core processor, 3.0 GHz or higher with SSE2 technology; for Windows XP: Intel Pentium 4 or AMD Athlon dual-core processor, 1.6 GHz or higher with SSE2 technology
• 2 GB RAM
• 1.8 GB free disk space for installation
• 1,024 x 768 display resolution with true color
• Microsoft® Internet Explorer® 7.0 or later
• Install from download or DVD
For 64-bit
• Microsoft Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium, Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, or Ultimate (SP1 or later), or Microsoft Windows XP Professional (SP2 or later)
• AMD Athlon 64 with SSE2 technology, AMD Opteron® processor with SSE2 technology, Intel® Xeon® processor with Intel EM64T support and SSE2 technology, or Intel Pentium 4 with Intel EM64T support and SSE2 technology
• 2 GB RAM
• 2 GB free space for installation
• 1,024 x 768 display resolution with true color
• Internet Explorer 7.0 or later
• Install from download or DVD
Additional requirements for 3D modeling for both 32 & 64-bit system
• Intel Pentium 4 processor or AMD Athlon, 3 GHz or greater; or Intel or AMD dual-core processor, 2 GHz or greater
• 2 GB RAM or more
• 2 GB hard disk space available in addition to free space required for installation
• 1,280 x 1,024 true color video display adapter 128 MB or greater, Pixel Shader 3.0 or greater, Microsoft® Direct3D®-capable workstation-class graphics card

No comments:

Post a Comment