က်ေနာ့္ေစတနာနဲ႔ဆႏၵ

မဂၤလာပါခင္ဗ်ား . . . က်ေနာ္ AutoCAD နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈေလးေတြ လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက ျဖစ္ႏိုင္ရင္ CAD Software ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ ဗဟုသုတေလးေတြ၊ အေတြ႕အႀကံဳေလးေတြ ေ၀မွ်ေစခ်င္တာပါ။ က်ေနာ့္မွာ ရိွတာကေတာ့ AutoCAD အေတြ႕အၾကံဳေတြပါ။ မိတ္ေဆြတို႔ သိခ်င္တာ၊ ေမးခ်င္တာေလးေတြရိွရင္ က်ေနာ္သိတာ၊ တတ္တာေလးေတြကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ အေၾကာင္းျပန္တာ ေနာက္က်ရင္ေတာ့ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ AutoCAD နဲ႔အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအေပါင္းအတြက္ က်ေနာ္တတ္ႏိုင္တာေလးကို ျဖည့္ဆည္း ေပးခ်င္တာပါ။ ေနာင္ကိုလဲ AutoCAD နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္ခန္းစာေလးေတြ၊ ေဆာင္းပါးေလးေတြ၊ AutoCAD eBooks ေတြ၊ Engineering eBooks ေတြ ကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ တင္ေပးသြားပါ့မယ္ . . .

ေလးစားစြာျဖင့္
WISE GUY
(wiseguy.edu@gmail.com)

Saturday, June 5, 2010

AutoCAD Release (Version) History

AutoCAD စေပၚလာတာ ႏွစ္အစိတ္ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ AutoCAD ကိုေလ့လာေန၊ အသံုးျပဳေနၾကသူေတြ အေနနဲ႔ ဗဟုသုတအျဖစ္ ဒီ Post ေလးကို တင္လိုက္တာပါ။
DWG File ရဲ႕ ပထမ 6 Byte မွာ သူ႕ရဲ႕ Version Number ကုိမွတ္ထားေလ့ရိွၿပီး DXF File မွာေတာ့ Hearder Section မွာမွတ္ထားေလ့ ရိွပါတယ္။
AutoCAD 2009 ေရာက္မွ ေနာက္က Version Files ေတြကို ျပန္ဖြင့္လို႔ ရပါတယ္။ ဒါေတာင္ Version 2.0 အထိပဲ နားလည္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ AutoCAD Release (ေနာက္ပိုင္းက်မွ Version လို႔ ေျပာင္းသံုးလာပါတယ္) ေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့တဲ့ ေန႔ရက္ေတြပါ . . . ။
• AutoCAD 1.0 December 1982
• AutoCAD 1.2 (2) April 1983
• AutoCAD 1.3 (3) August 1983
• AutoCAD 1.4 (4) October 1983
• AutoCAD 2.0 (5) October 1984
• AutoCAD 2.1 (6) May 1985
• AutoCAD 2.5 (7) June 1986
• AutoCAD 2.6 (8) April 1987
• AutoCAD R9 September 1987
• AutoCAD R10 October 1988
• AutoCAD R11 October 1990
• AutoCAD R12 June 1992
• AutoCAD R13 November 1994
• AutoCAD R14 February 1997
• AutoCAD 2000 (15) March 1999
• AutoCAD 2000i (16) July 2000
• AutoCAD 2002 (17) June 2001
• AutoCAD 2004 (18) March 2003
• AutoCAD 2005 (19) March 2004
• AutoCAD 2006 (20) March 2005
• AutoCAD 2007 (21) March 2006
• AutoCAD 2008 (22) March 2007
• AutoCAD 2009 (23) March 2008
• AutoCAD 2010 (24) March 2009
• AutoCAD 2011 (25) March 2010
• AutoCAD 2012 (26) March 2011

No comments:

Post a Comment