က်ေနာ့္ေစတနာနဲ႔ဆႏၵ

မဂၤလာပါခင္ဗ်ား . . . က်ေနာ္ AutoCAD နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈေလးေတြ လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက ျဖစ္ႏိုင္ရင္ CAD Software ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ ဗဟုသုတေလးေတြ၊ အေတြ႕အႀကံဳေလးေတြ ေ၀မွ်ေစခ်င္တာပါ။ က်ေနာ့္မွာ ရိွတာကေတာ့ AutoCAD အေတြ႕အၾကံဳေတြပါ။ မိတ္ေဆြတို႔ သိခ်င္တာ၊ ေမးခ်င္တာေလးေတြရိွရင္ က်ေနာ္သိတာ၊ တတ္တာေလးေတြကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ အေၾကာင္းျပန္တာ ေနာက္က်ရင္ေတာ့ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ AutoCAD နဲ႔အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအေပါင္းအတြက္ က်ေနာ္တတ္ႏိုင္တာေလးကို ျဖည့္ဆည္း ေပးခ်င္တာပါ။ ေနာင္ကိုလဲ AutoCAD နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္ခန္းစာေလးေတြ၊ ေဆာင္းပါးေလးေတြ၊ AutoCAD eBooks ေတြ၊ Engineering eBooks ေတြ ကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ တင္ေပးသြားပါ့မယ္ . . .

ေလးစားစြာျဖင့္
WISE GUY
(wiseguy.edu@gmail.com)

Friday, June 11, 2010

E-01: Learning AutoCAD 2010 and AutoCAD LT 2010 (2 volumes)

9781897177792.pdf

Autodesk Official Training Guide, "Learning AutoCAD 2010 and AutoCAD LT 2010 (2 volumes)"
Sybex | 2009 | ISBN: 1897177798 | 928 pages | PDF | 17.4 MB

Autodesk ကထုတ္တဲ့ AutoCAD 2010 eBook ျဖစ္ပါတယ္။ 2 Volumes ပါ၀င္ၿပီး AutoCAD ကိုစေလ့လာတဲ့သူကေန ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ ရွင္းလင္းျပထားတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းေတြလဲ ပါလို႔ပိုအဆင္ေျပ ပါလိမ့္မယ္။

ပါ၀င္တဲ့အခန္းေတြကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားသလို ခြဲထားပါတယ္။ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါ။


Table Of Contents:
Introduction
Chapter 1: Taking the AutoCAD Tour
Chapter 2: Creating Basic Drawings
Chapter 3: Manipulating Objects
Chapter 4: Drawing Organization and Inquiry Commands
Chapter 5: Altering Objects
Chapter 6: Working with Layouts
Chapter 7: Annotating the Drawing
Chapter 8: Dimensioning
Chapter 9: Hatching Objects
Chapter 10: Working with Reusable Content
Chapter 11: Creating Additional Drawing Objects
Chapter 12: Plotting Your Drawings
Chapter 13: Creating Drawing Templates
Appendix

Download : Table of Contents

Download : Learning-AutoCAD-2010-Volume-1

Download : Learning-AutoCAD-2010-Volume-2

No comments:

Post a Comment